KRÓTKA PREZENTACJA


LINGANO opiera się na przekonaniu, że przyjemność ze spotkania z obcymi kulturami i językami jest najlepszą formą na otwarcie się człowieka na zagadkowy i fascynujący świat różnorodności. Tego typu starania należy wprowadzić i kształtować u dzieci jak najwcześniej.

Zamierzamy do tego by połączyć fantazję i umiejętność wyrażania się dzieci oraz kreatywność profesjonalnych artystów i wykorzystać to przez kompetentnych pedagogów, aby dzięki tym interakcjom wypracować artystyczne dzieła, które mogą zostać wykorzystane by wzmocnić pozytywne i przyjemne kontakty z wielokulturowością i różnorodnością językową.
Na podstawie obrazów i tekstów dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej z pięciu państw, stworzona została wystawa /”wędrująca”/, wielojęzyczna kaseta , muzyczne CD i oryginalny Live-program, które nie tylko sympatycznie przedstawią „świat wielu kultur i wielu języków”, ale będzią również wykorzystane jako narzędzie pedagogiczne do bezpośredniego nauczania interkulturowego i uczenia się języków obcych.

W projekt aktywnie włączone są kompetentne instytucje partnerskie z Polski, Niemiec, Francji ,Belgii i Luxemburga.